Sunaţi pentru preţuri!
Call to get a quote!
+4 075 8060900
contact@silviutudor.ro

Despre / About

Fotografia perfectă se şi aşteaptă se şi caută, în acelaşi timp. Momentul perfect, unghiul perfect, subiectul perfect şi lumina aceea bună dau un înţeles vocilor dinăuntrul meu care mă îndeamnă tot timpul să prind ceva special. Fotografia pentru mine e mai mult decât o pasiune, a devenit o metodă de comunicare cu ceilalţi, pentru că în fotografie întotdeauna este vorba despre oameni, fie că sunt subiecţi, fie că sunt privitori. Îmi plac oamenii. Îmi plac lucrurile. Îmi place contrastul. Să fac fotografii mă face să zâmbesc, dar, să le împart cu lumea mă face fericit.

For the perfect photograph you need to seek and wait, both at the same time. The perfect moment, the perfect angle, the perfect subject and a good light gives meaning to the voices within me which are constantly advise me to look for that special something. Photography for me is more than a passion, is a way of communicating with the people around me, because its always about people, either if they are subjects, either if they are viewers. I like people. I like things. I like the contrast. Taking photographs makes me smile, but, to share them with the world makes me happy.

 

Colaborări / Collaborations

Printre cei cu care colaborez se numără: Irish Embassy Bucharest, Colas România, James Joyce’s Pub & Restaurant, Ireland Romania Network, Deane's Big Band, Primăria Comunei Fundeni, Revista F Word, Dona Nina Gourmet Shop. Sunt disponibil pentru lucrări fotografice de eveniment, profiluri de firmă, fotografie de produs, fotografie de portret, sesiuni foto diverse sau orice alt proiect şuchit şi interesant.

Among those with whom I work are: Irish Embassy Bucharest, Colas Romania, James Joyce's Pub & Restaurant, Ireland Romania Network, Deane's Big Band, Fundeni Commune Hall, The F Word Magazine, Dona Nina Gourmet Shop. I am available for event photography, company profiles, product photography, portrait photography, all kinds of photo-sessions or any crazy and special project you may have.

 

Studio Bucureşti / Bucharest Studio